Info

Raportari ale companiei

2024

Hotarari AGEA 03.07.2024

Raport AGEA 03.07.2024

Nota de fundamentare

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGEA 03.07.2024 PERSOANA FIZICA

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGEA 03.07.2024 PERSOANA JURUDICA

PROCURA AGEA 03.07.2024 PERSOANA FIZICA

PROCURA AGEA 03.07.2024 PERSOANA JURIDICA

Raport convocare AGEA 03-04.07.2024

Raport trim. I 2024

Situtia fluxurilor de trezorerie 31.03.2024

Raport anual 2023

Raport hotarari AGOA 24.04.2023

BULETIN DE VOT A.G.O.A PRIN CORESPONDENTA PF 24-25.2024

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 24-25.04.2024

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA FIZICA 24-25.04.2024

PROCURA A.G.O.A.PERSOANA JURIDICA 24-25.2024

Proiect hotarare punct 6 ordine de zi AGOA 24.04.2024

BULETIN DE VOT SECRET 27-28.04.2022 completat

Nota privind depunerea ofertelor de audit financiar

PROCURA A.G.O.A. vot secret P.F. 24-25.04.2024

PROCURA A.G.O.A. vot secret P.J. 24-25.04.2024

Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta pt. exercitiul financiar 2023

BULETIN DE VOT A.G.O.A PRIN CORESPONDENTA PF 24-25.2024

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 24-25.04.2024

Nota remuneratii variabile 2023

Note explicative situatii financiare 31.12.2023

Obiective si criterii performanta 2024

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA FIZICA 24-25.04.2024

PROCURA A.G.O.A.PERSOANA JURIDICA 24-25.2024

Raport administrator unic an 2023

Raport auditor financiar

Situatie flux trezorerie 31.12.2023

Situatii financiare anuale 31.12.2023

Propunere dividend 2023

Convocator AGOA 24-25.04.2024

Raport rezultate financiare preliminare 2023

Calendar financiar 2024 Casa Alba

2023

Raport informare litigiu

Raport hotarari AGOA 28.11.2023

Raport trimestrial 30.09.2023 Casa Alba

Situatia cladirilor si a terenurilor la 30.09.2023

Proiect BVC 2024 (1)

Program investitii 2024

PROCURA A.G.O.A.PERSOANA JURIDICA 28.11.2023

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA FIZICA 28.11.2023

Nota fundamentare BVC 2024

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 28.11.2023

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F 28.11.2023

Convocator AGOA 28.11.2023

Raport hotarari AGOA 08.09.2023

Nota de fundamentare investitie Tampela

Prelungire contract imprumut

Lista candidati administrator unic

Completare ordine de zi AGOA 08.09.2023

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA FIZICA 08.09.2023_actualizata

PROCURA A.G.O.A.PERSOANA JURIDICA 08.09.2023_actualizata

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 08.09.2023_actualizat

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F 08.09.2023_actualizat

Propunere candidatura administrator unic

Proiect hotarare AGOA 08.09.2023

Buletin vot secret administrator unic

Raport Administrator unic 30.06.2023

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F 08.09.2023

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 08.09.2023

PROCURA A.G.O.A.PERSOANA JURIDICA 08.09.2023

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA FIZICA 08.09.2023

Convocator AGOA 08.09.2023

Comunicat Plata Dividende an 2022

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2022

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2023

Raport trim. I 2023

Raport anual 2022

Raport hotarari AGOA 27.04.2023

Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2022

Situatii financiare anuale 31.12.2022

Adresa Transilvania Investments Alliance nr. 2472 din 07.04.2023

Anexa 2

Anexa 3_Politici

Anexa1_Politici

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F 27-28.04.2023

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 27-28.04.2023

Completare convocator AGOA 27.04.2023

Politici in vederea asigurarii unui management eficient al societatii (1)

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA FIZICA 27-28.04.2023

PROCURA A.G.O.A.PERSOANA JURIDICA 27-28.04.2023 (1)

Proiect Act Aditional la Contractul de Administrare

Proiect hotarari puncte noi introduse pe ordinea de zi

Proiect hotarari punctele 7 si 8 din ordinea de zi

Raport Administrator unic an 2022

Raport auditor financiar an 2022

Indicatori si obiective performanta pentru exercitiul financiar 2023

Analiza indeplinire indicatori si obiective de performanta pentru exercitiul financiar 2022

PROCURA A.G.O.A.PERSOANA JURIDICA 27-28.04.2023

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA FIZICA 27-28.04.2023

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 27-28.04.2023

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F 27-28.04.2023

Propunere repartizare profit exercitiul financiar 2022

IMPUTERNICIRE GENERALA A.G.O.A. 27.04.2023

Convocator AGOA CASA ALBA INDEPENDENTA 27 aprilie 2023

Rezultate financiare preliminare 2022

Raport curent calendar financiar 2023

2022

Calendarul de comunicare financiara pentru anul 2022

Raportul privind rezultatele preliminare la 31.12.2021

Raportul calendar comunicare oficiala 15.03.2022

Raportul privind convocarea AGOA din 27/28.04.2022

Convocator AGOA

Bilant la 31.12.2021

Raportul auditorului extern 2021

Situatii financiare complete

Raportul Administratorului unic

Propunerea de repartizare a profitului la 31.12.2021

Nota privind acordarea remunerațiilor variabile pentru anul 2021

Raport privind îndeplinirea criteriilor de performanta pentru anul 2021

Indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercițiul financiar 2022

Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

Buletin de vot

Buletin de vot prin corespondenta PF

Împuternicire acordata de PF

Buletin de vot prin corespondenta PJ

Împuternicire acordata de PJ

Buletin de vot secret

Împuternicire generala

Lista ofertelor eligibile pentru alegerea auditorului finaciar

Buletin de vot secret completat

Buletin de vot secret prin corespondenta completat

Procura vot secret PF completata

Procura vot secret PJ completata

Raportul anual la 31.12.2021

Raportul curent din 27.04.2022

Raportul privind rezultatele financiare trimestriale la 31.03.2022

Raport semestrial 30.06.2022

Raport curent din 29.09.2022

Buget de Venituri si Cheltuieli 2023

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F 23-24.11.2022

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 23-24.11.2022

Convocator AGOA

IMPUTERNICIRE GENERALA A.G.O.A. 23.11.2022

Program de investitii 2023

BULETIN DE VOT A.G.O.A. 23-24.11.2022

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA FIZICA 23-24.11.2022

PROCURA A.G.O.A.PERSOANA JURIDICA 23-24.11.2022

Raport trimestrial 30.09.2022

Situatia cladirillor si a terenurilor la 30.09.2022

Raport hotarari AGOA 23.11.2022

2021

Calendarul de comunicare financiara pentru anul 2021

Comunicat referitor la disponibilitatea raportului privind rezultatele financiare preliminate la 31.12.2020

Raport privind rezultatele financiare preliminate la 31.12.2020

Convocatorul AGOA

Bilant si balanta la 31.12.2020

Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020

Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

Politica de remunerare a societatii

Imputernicire generala

Procura acordata de o persoana fizica

Procura acordata de o persoana juridica

Buletin de vot prin corespondenta pentru persoana fizica

Buletin de vot prin corespondenta pentru persoana juridica

Buletin de vot

Completare Convocator AGOA 20.04.2021

Procura persoana fizica

Procura persoana juridica

Buletin de vot persoana fizica

Buletin de vot persoana juridica

Buletin de vot AGOA

Comunicatul privind disponibilitatea raportului anual la data de 31.12.2020

Hotararea AGOA din 20.04.2021

Raportul anual 2020

Comunicatul privind disponibilitatea raportului trimestrial la data de 31.03.2021

Raportul trimestrial la 31.03.2021

Comunicatul privind disponibilitatea raportului semestrial la 30.06.2021

Raportul semestrial la 30.06.2021

Raportul curent din data de 03.11.2021

Comunicat privind disponibilitatea raportului la trimestrul III

Raportul la trimestrul III 2021

BULETIN DE VOT A.G.E.A. 13.12.2021

BULETIN DE VOT A.G.E.A. PRIN CORESPONDENTA P.F. 13.12.2021

BULETIN DE VOT A.G.E.A. PRIN CORESPONDENTA P.J. 13.12.2021

RapBULETIN DE VOT A.G.O.A. 13.12.2021ortul

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENTA P.F. 13.12.2021.

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENTA P.J. 13.12.2021

BULETIN DE VOT SECRET

Convocator CAIN

IMPUTERNICIRE GENERALA A.G.E.A. 13.12.2021

IMPUTERNICIRE GENERALA A.G.O.A. 13.12.2021

PROCURA A.G.E.A. PERSOANA FIZICA 13.12.2021

PROCURA A.G.E.A. PERSOANA JURIDICA 13.12.2021

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA FIZICA 13.12.2021

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA JURIDICA 13.12.2021

SITUATIE ACTIVE - TERENURI 30.09.2021

SITUATIE ACTIVE - CLADIRI 30.09.2021

Lista candidaților la funcția de administrator unic

Hotararea AGEA din 13.12.2021

Hotararea AGOA din 13.12.2021

Raport curent din 13.12.2021

2020

Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial la 31.03.2020

Raport trimestrial la 31.03.2020

Raport curent la 24.06.2020

Extras de cont 30.07.2020

Autorizatie ASF Moldovan

Autorizatie ASF Raduta-Gib

Proiect contract administrare

Proiect hotarare AGOA

Raport curent 04.08.2020

Solicitare convocare AGOA

Comunicat privind disponibilitatea raportului semestrial la data de 30.06.2020

Raport semestrial la 30.06.2020

Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial la 30.09.2020

Raport trimestrial la data de 30.09.2020

Situatia terenurilor la 30.06.2020

Situatia cladirilor la 30.06.2020

2019

Convocator AGOA

Opinia auditorului finaciar la situatiile financiare

Raportul Consiliului de Administratie privind gestiunea societatii in anul 2019

Bilantul si balanta la 31.12.2019

Note la bilant

Proiect Buget de Venituri si Cheltuilei 2020

Proiect Program de investitii 2020

Imputernicire generala AGOA 15-16.04.2020

Buletin de vot AGOA 15-16.04.2020

Buletin de vot AGOA prin corespondenta PF 15-16.04.2020

Buletin de vot AGOA prin corespondenta PJ 15-16.04.2020

Procura AGOA PF 15-16.04.2020

Procura AGOA PJ 15-16.04.2020

Raportul curent AGOA din 15.04.2020 privind aprobarea rezultatelor financiare 2019

Comunicat privind disponibilitatea raportului anual la 31.12.2019

Raportul anual pentru exercitiul financiar 2019