Despre noi

Casa Albă-Independența
Societatea CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A. Sibiu este înfiinţată în urma procesului de divizare parţială a societăţii INDEPENDENTA S.A. Sibiu

Obiectul principal de activitate este „Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

Activităţile desfăşurate până în prezent sunt:

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
  • Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract

Societatea dispune de o suprafaţă de 8.7549 Ha, având un coeficient mare de ocupare cu construcţii, pozitionată în apropierea pieţei centrale a oraşului și este dotată cu toate utilităţile.

Zona Sibiului a devenit în ultimul timp tot mai atractivă pentru investitori, fapt ce a dus la dezvoltarea economică a zonei şi implicit la creşterea pieţei imobiliare.